کلاس های آموزش #c برای کار در شهر  تبریز

(تضمینی و پروژه محور)

( دوره آموزشی تربیت سی شارپ کار حرفه ای ویژه دانشجویان . افراد جویای کار ) 

 

 

 

 • تعرفه دوره آموزشی : 950 هزارتومان 

 • تعداد جلسات : 15 جلسه 1/5 ساعته

 • مدرس دوره : مهندس مراحم 

 • نوع دوره : خصوصی ، پروژه محور ، تضمینی

 • سوالی دارید ؟ >> 09142510109 ( مهندس مراحم )

 • زمان برگزاری : تماس بگیرید

 • تعرفه دوره آموزشی : 1/550/000 تومان

 • تعداد جلسات : 20 جلسه 1/5 ساعته

 • مدرس دوره : مهندس مراحم 

 • نوع دوره : خصوصی ، پروژه محور ، تضمینی

 • سوالی دارید ؟ >> 09142510109 ( مهندس مراحم )

 • زمان برگزاری : تماس بگیرید

 • تعرفه دوره آموزشی : 2/000/000 تومان 

 • تعداد جلسات : 25 جلسه 1/5 ساعته

 • مدرس دوره : مهندس مراحم 

 • نوع دوره : خصوصی ، پروژه محور ، تضمینی

 • سوالی دارید ؟ >> 09142510109 ( مهندس مراحم )

 • زمان برگزاری : تماس بگیرید