کلاس های آموزش #c برای کار در شهر  تبریز

(تضمینی و پروژه محور)

( دوره آموزشی تربیت سی شارپ کار حرفه ای ویژه دانشجویان . افراد جویای کار ) 

 

 

>> دو جلسه اول و دوم به منظور تضمین کیفیت آموزشی دوره رایگان میباشد <<