کلاس های آموزش مکالمه در شهر  تبریز

دوره های مکالمه از سطح پایه تا پیشرفته

دوره عادی : این دوره دوره استاندارد مکالمه است و از ابتدا تا سطح پیشرفته 4 سال به طول خواهد انجامید.این دوره شامل 16 ترم میباشد

دوره نیمه فشرده : این دوره از نظر زمانی نصف دوره ی عادی یعنی 2 سال میباشد و شامل 8 ترم است 

دوره فشرده : این دوره فشرده ترین حالت ممکن برای مکالمه زبان میباشد که 1 سال به طول خواهد انجامید و شامل 4 ترم است

زبان آموزان بعد از پایان این دوره تمامی مهارتهای زبان انگلیسی (Listining + Reading + Writing & Speaking ) را فرامیگیرند

و میتوانند در امتحانات TOEFL و IELTS شرکت نمایند.

 

 

توجه : دوره برگزار نمیشود