کلاس آمادگی آزمون های TOEFL , IELTS در شهر  تبریز

( آماده نمودن داوطلب از پایه تا سطح شرکت در آزمون اصلی و کسب نمره حداقل 6 IELTS و 80 TOEFL) 

1 ) دوره 6 ماهه : هرهفته 2 جلسه  ، جمعا 50 جلسه 

2 ) دوره 3 ماهه (فشرده) : هر هفته 4 جلسه ،  جمعا 50 جلسه 

 

 

 

>> دو جلسه اول و دوم به منظور تضمین کیفیت آموزشی دوره رایگان میباشد <<